Fotoprosjekt Yellow

Fotoprosjektene er gjort ved å velge et tema, ta et gitt antall bilder, nummerere dem og sette dem sammen.

«Yellow»

Astrid Riddervold / Ingrid Riddervold
Norge / Australia, mai 2008

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15