Fotoprosjekt #7

Fotoprosjektene er gjort ved å velge et tema, ta et gitt antall bilder, nummerere dem og sette dem sammen.
Her tok vi ett bilde hver dag i hele mars måned, på hver vår side av jorda.

01-31. mars 2008

Astrid Riddervold / Ingrid Riddervold
Norge / Australia

01

02

05

07

04

06

15

08

16

17

18

20

19

09

10

11

12

14

13

22

23

31

30

29

21

28

27

26

24

25

03