FotoTorsdag

FotoTorsdag #8 – «opp/ned»

Tid for ny fototorsdag, denne gang et prosjekt jeg og Astrid gjorde.
Temaet var «opp/ned» og vi tok femten bilder hver som vi satte tilfeldig sammen.
Tips, velg første lillebildet, trykk play & fjern pilen fra galleriet :o)


«opp/ned»

Astrid / Ingrid
Norge / Australia, april 2008

FotoTorsdag #7 – «April Details»

Tid for ny fototorsdag, denne gang et prosjekt jeg gjorde alene.
Temaet var aprildetaljer, og jeg satte tilfeldig sammen atten bilder til ni bildepar.
Tips, velg første lillebildet, trykk play & fjern pilen fra galleriet :o)


«April Details»

Ingrid
Melbourne, april 2008


FotoTorsdag #6 – «Yellow»

Tid for ny fototorsdag, denne gang et prosjekt jeg og Astrid gjorde.
Temaet var «yellow» og vi tok femten bilder hver som vi satte tilfeldig sammen.
Tips, velg første lillebildet, trykk play & fjern pilen fra galleriet :o)


«Yellow»

Astrid / Ingrid
Norge / Australia, mai 2008


Fototorsdag #5 «Three»

Tid for ny fototorsdag, denne gang et prosjekt jeg og Marianne gjorde.
Temaet var «3″ og vi tok sju bilder hver som vi satte tilfeldig sammen.
Tips, velg første lillebildet, trykk play & fjern pilen fra galleriet :o)


«3″

Marianne / Ingrid
Australia, oktober 2008


Fototorsdag #4 «Rød»

Tid for ny fototorsdag, denne gang et prosjekt jeg og Astrid gjorde.
Temaet var «Rød» og vi tok 10 bilder hver som vi satte tilfeldig sammen.
Tips, velg første lillebildet, trykk play & fjern pilen fra galleriet :o)


«Rød»

Astrid / Ingrid
Norge / Australia, april 2008


Fototorsdag #3 «Old»

Tid for ny fototorsdag, denne gang et prosjekt jeg og Marianne gjorde mens jeg studerte i Melborune.
Temaet var «Old» og vi tok 10 bilder hver som vi satte tilfeldig sammen.
Tips, velg første lillebildet, trykk play & fjern pilen fra galleriet :o)


«Old»

Marianne / Ingrid
Australia


FotoTorsdag #2 «Mars»

Tid for ny fototorsdag, denne gang et prosjekt jeg og lillesøster Astrid gjorde mens jeg studerte i Melborune.
Hver dag gjennom mars måned tok vi ett bilde hver.
Tips, velg første lillebildet, trykk play & fjern pilen fra galleriet :o)


01-31. mars 2008

Astrid / Ingrid
Norge / Australia


 

FotoTorsdag #1 «Details»

Da jeg studerte i Australia hadde jeg noen fotoprosjekter med forskjellige folk. Vi valgte oss et tema, tok ca 10 bilder, og satte dem tilfeldig sammen parvis. Prosjektene var inspirert av bloggen 3191, hvor to venninner (som bodde 3191 miles unna hverandre) hver dag postet et bilde. Tenker jeg kan dele de bildene med dere her, ett prosjekt hver torsdag – så lenge det rekker 🙂
Tips, velg første lillebildet, trykk play & fjern pilen fra galleriet :o)


Little details

Marianne / Ingrid
Australia, mai 2008