Invitasjon, layout


Skoleoppgave mars 2008 (RMIT)
Oppsett av tosidig invitasjon i A4, med påmelding, sponsorer og betalingsinfo.

zoom side 1 side 2