Intervju i NATT&DAG

NATT&DAG intervjuet et knippe mennesker som er med og gjør en forskjell i Trondheims bybilde. Små butikker, cafeer og virksomheter som streber side om side med kjøpesentere og store kjedebutikker. Stas å bli plukket ut sammen med bla. Charlotte De Stael (Shine), Preben Oosterhof (Dromedar) og Hege Biermann (Stella Snella). I mine øyne en veldig viktig artikkel som  kanskje får folk til å bli litt mer bevisste på forbrukerens makt og sitt eget ansvar for å forme et bybilde vi kan være stolte av :o)